• Dow Jones   0,00   ↑ 0,00%
 • S&P 500   2 580,68   ↑ 0,21%
 • NASDAQ   6 714,94   ↓ -0,19%
 • FTSE 100   7 487,96   ↓ -0,07%
 • DAX   13 465,51   ↑ 1,75%
 • Nikkei 225   22 420,08   ↑ 1,82%
 • Ropa   0,00   ↑ 0,00%
 • Zlato   1 474,90   ↓ -0,05%
 • Striebro   17,01   ↑ 0,53%
 • Dow Jones   0,00   ↑ 0,00%
 • S&P 500   2 580,68   ↑ 0,21%
 • NASDAQ   6 714,94   ↓ -0,19%
 • FTSE 100   7 487,96   ↓ -0,07%
 • DAX   13 465,51   ↑ 1,75%
 • Nikkei 225   22 420,08   ↑ 1,82%
 • Ropa   0,00   ↑ 0,00%
 • Zlato   1 474,90   ↓ -0,05%
 • Striebro   17,01   ↑ 0,53%
 • EUR / USD 1,1147
 • Zlato 1474,90 USD/oz
 • Striebro 17,01 USD/oz
 • Palladium 1970,00 USD/oz
 • Platina 926,00 USD/oz

Faktory, ktoré dnes môžu ovplyvniť cenu zlata:

 

1. Reálne úrokové sadzby

Zlato zvyklo v minulosti výrazne rásť v prostredí nízkych a záporných reálnych úrokových sadzieb. Deflačný scenár preto predstavuje hrozbu kvôli nárastu reálnych úrokových sadzieb. Na druhej strane si dnes investori kladú otázku, ako vlády v budúcnosti znížia svoje extrémne rastúce zadĺženie. Inflácia dlhu a znehodnotenie meny je jedna z ciest. Pokles reálnych sadzieb by bol asi vyústením takejto politiky.

 

2. Vývoj USD

Vývoj USD predstavuje pre vývoj ceny zlata v strednodobom horizonte veľmi podstatný faktor. Všeobecne platí, že pre cenu zlata je vhodnejšie prostredie slabého USD. Z toho vyplýva, že pre udržateľnosť aktuálneho ocenenia zlata by boli vhodné slabšie úrovne USD.

 

3. Investičný rozmer zlata

Existuje predpoklad, že posledný nárast cien zlata sa dá vysvetliť prílevmi špekulatívneho kapitálu do špeciálnych investičných  indexovaných fondov na zlato ETF, ktoré sú kryté fyzicky zlatom. Za druhý polrok r.2008 sa uložilo do zlata cca 21 mld USD. Aktuálne má najväčší ETF SPDR nakúpené zlato v objeme  asi 1100ton, čo je viac ako rezervy Švajčiarskej národnej banky, ktorá je na piatom mieste podľa držby rezerv zlata spomedzi všetkých národných bánk. Po poslednej rally na akciových trhoch sa samozrejme prílevy kapitálu spomalili a ceny zlata sa súčasne mierne oslabili. Pre ďalší nárast cien zlata by mala byť preto nevyhnutná slabosť USD, nová slabosť akciových trhov, ktorá by vyprovokovala FED a US vládu k agresívnejšej expanzii monetárnej politiky, ktorá by mala viesť k oslabeniu USD v dôsledku narastajúcej ponuky peňazí a prehlbujúceho sa štátneho dlhu a schodku štátneho rozpočtu v USA.

 

4. Ekonomický rast

Hlavné riziko pre vývoj cien zlata z krátkodobého horizontu je ozdravenie zdecimovaných úrovní svetovej priemyselnej produkcie a obnovenie dôvery vo všeobecné ozdravenie ekonomiky, ktoré by implikovali pokles rizikovej averzie.